Για την πλοήγηση


Κβαντική Βιοανάδραση - Βιοσυντονισμός SCIO - Μαγείρου Ελένη στην Αθήνα - Παγκράτι


Η Κβαντική Βιοανάδραση - Βιοσυντονισμός, ως ενεργειακή θεραπευτική μέσω συχνοτήτων, στηρίζεται στη φιλοσοφία της ομοιοπαθητικής όπου το όμοιο θεραπεύει το όμοιο. Με βασικό άξονα το αρχαίο ελληνικό αξίωμα του Ιπποκράτη η σύγχρονη τεχνολογία δημιούργησε συσκευές οι οποίες αφού ανιχνεύσουν τις προσωπικές συχνότητες κάθε ατόμου, τις αποστέλλουν ξανά σαν συχνότητες αποκατάστασης, τυχόν προβλημάτων για την επαναφορά της καλής σωματικής και ψυχικής λειτουργίας. Το μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής συχνότητας ενός υγιούς ατόμου είναι διαφορετικό από το μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής συχνότητας που θα έχει κάποιο άτομο με κάποια παθολογική κατάσταση. Στα μηχανήματα βιοενέργειας ή βιοανάδρασης υπάρχουν ηλεκτρόδια σχεδιασμένα, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τα ηλεκτρομαγνητικά ερεθίσματα και να τα μεταφέρουν στην συσκευή. Η Βιοενέργεια ή Βιοανάδραση (Bioresonance Therapy - BRT) λοιπόν, είναι η χρησιμοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων από το σώμα του ατόμου για θεραπευτικούς σκοπούς.

Το σύστημα βιοανάδρασης SCIO αποτελείται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή και από πέντε αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτροδερματικές εξετάσεις. Οι ζώνες-αισθητήρες μεταφέρουν τις πληροφορίες στον υπολογιστή που ανιχνεύει και επιστρέφει διορθωμένα τα κύματα που χρειάζονται εξισορρόπηση. Το τεστ διαρκεί 3-4 λεπτά, είναι απολύτως ασφαλές και εντοπίζει τις βιοενεργειακές ανισοροπίες.

Ο βιοσυντονισμός δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης στον οργανισμό λόγω της άμεσης καταπολέμησης του συσσωρευμένου μηχανικού στρες και ανακουφίζει από τους μυοσκελετικούς πόνους μέσω των συχνοτήτων.

Είναι ένας ολιστικός τρόπος ανανέωσης καθώς έχει άμεση επιρροή στους νευροδιαβιβαστές, βοηθά στην οξυγόνωση και στην καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών και, κατ' επέκταση, έχει ουσιαστικό αντιγηραντικό αποτέλεσμα.

Πρόγραμμα που ενισχύει τη μνήμη και την ικανότητα αποστήθισης και την καλύτερη συγκέντρωση καθώς βοηθά την καλή σχέση των νευρώνων και την συνεργασία των δυο ημισφαιρίων του εγκεφάλου.